Dainų dainelės 歌が響いて

  • 2020年5月23日
  • 2020年5月23日
  • 歌/合唱
  • 55View
  • 0件

Laba diena !

リトアニアと合唱好きをつなぐブログ Lithuarythm〜リトアリズム。

今回はリトアニアの合唱曲をご紹介します。

「Dainų dainelės 歌が響いて」

作詞は、「Lietuva brangi(愛しいリトアニア )」と同じくリトアニアの偉大なる詩人 MAIRONIS マイロニス(1862-1932)、作曲はリトアニア系アメリカ人のDarius POLIKAITIS ダリュオス・ポリカイティス(1963-) が担当しました。ポリカイティスは、リトアニア がソ連からの独立を果たした後の歌の祭典(1994年、1998年)にアメリカ北部のリトアニアコミュニティーの合唱団とともに参加しています。彼が1994年に指揮台に立った独立後の歌の祭典は、国旗を高々と空に掲げ、人々は自由な心で歌ったことでしょう。

様々な苦しい状況を乗り越えながらも歌だけは、過去から現代へと受け継がれていること、リトアニアの人々が歌という文化を大切に思っているメッセージが込められています。歌と踊りの祭典はリトアニア国内だけでなく、国外に移住したリトアニア人も一緒に参加をしてお祝いをします。住む国は違えども歌によって繋がっている人々の絆を感じます。

この作品は、現代曲らしいポップなテンポで軽快でかつ力強い旋律をもち、大変人気な筆者もお気に入りの作品です。

©️LRT.LT

Dainų dainelės

Dariaus POLIKAIČIO muzika

MAIRONIO žodžiai

Dainų dainelės, aidų aidais

Skambiai, plačiai, tvirtai, galingai

Per kalnų kalnus, miškais, laukais

lengvai, rimtai ir sutartingai,

 Į vieną giją susipynę,

Aplėkit Lietuvą-tėvynę,

Skambiai, plačiai, galingai.

Tautos dainele, tu išlikai

Viena, kad žuvo didžiavyriai;

Kai slėgė sunkūs vargų laikai.

Tu irgi daug, oi daug prityrei;

Bet pas kaimietį ištvermingą

Tu išlikai sveika, galinga,

Kad žuvo didžiavyriai.

Tautos dainele, tu gaivinai

Per ilgus amžius mūsų sielą;

Viena budėjai, kai milžinai

Kapuos sapnavo šalį mielą;

Budėjai, supdama lopšelį.

Jaunuolį guodei ir senelį.

Tautos auklėjai sielą.

歌が響いて

対訳:筆者

歌が響く

大きく広がって、毅然と力強く

山、森、野原を超えて

軽やかに、真摯に、調和するように

一つに絡み合い

祖国リトアニアの全てをめぐる

大きく、広く、力強く

民族の歌よ、あなたはたった一つ生き残った

けれど、英雄たちはみな死んでしまった

辛く厳しい時代が迫った時

あなたもたくさんのことを経験した

しかし、不屈の村人とおもに

あなたは健全で力強く生き残った

英雄たちは去ってしまったけれど

民族の歌よ、あなたは何世紀にも渡って

私たちの(リトアニア人としての)精神を呼び覚ました

偉大なる人たちが墓で愛しい夢を見た時、

一人で見守りました

ゆりかごを揺らしながら見守り

若者、老人みんな見守った

私たちのその精神を育んだ最新情報をチェックしよう!